Obserwuj nas

Polecane

Roman Dmowski o Polakach i Polsce na tle sądów o innych narodach

            Roman Dmowski, podobnie jak i szereg innych polityków czy publicystów, formułował własne poglądy i oficjalne deklaracje na temat charakteru narodowego Polaków, a także i niektórych innych narodów, szczególnie tych, które kształtowały ówczesną rzeczywistość polityczną oraz cywilizacyjne oblicze Europy, wpływając tym samym w stopniu większym lub mniejszym na losy Polski. Od charakteru Polaków jak i kondycji cywilizacyjnej

Czytaj całość »

Uderzyć w Zachód

Żyjemy w czasach bezprzykładnej hegemonii Zachodu, utożsamianego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Państwo to stanowi punkt odniesienia dla liberałów w każdym zakątku świata, którzy pragną przeszczepić rozwiązania z centrum na peryferie. Zachętę stanowią zarówno ideologia jak i kwestie pragmatyczne. Do pierwszych można zaliczyć demokrację, wolność jednostki nieskrępowaną jakimikolwiek obowiązkami, a także niewidzialną rękę rynku, która

Czytaj całość »

Uspołecznienie państwa [1]

Nie chcę tu rozpatrywać zagadnienia teoretycznie, nie chcę stawiać definicji ani szukać ogólnych formuł pojęciowych. Zagadnienie, o które chodzi, to stosunek wzajemny państwa i inicjatywy społecznej. Myślę o tym zagadnieniu w takiej postaci, jakiej stoi ono w Polsce obecnie: po przewrocie majowym i po wyborach listopada 1930 r. Przewrót majowy odsunął od znaczenia demokrację starego

Czytaj całość »

Romanità versus italianità. Juliusa Evoli interpretacja nacjonalizmu

(…) istotą ideologii nacjonalistycznej jest traktowanie ojczyzny i narodu  jako wartości najwyższych, postrzeganie ich jako bytów mistycznych  o niemal samoistnej egzystencji oraz roszczących sobie absolutne  prawo wobec jednostki; podczas gdy tak naprawdę stanowią one zaledwie  rozerwane i bezkształtne rzeczywistości, albowiem negują  każdą prawdziwą hierarchiczną zasadę, jak również każdy symbol  bądź upoważnienie transcendentnego autorytetu. Julius Evola

Czytaj całość »

Eksperyment neoslawistyczny endecji i jego irredentystyczna krytyka

            W Polsce pod zaborami na początku XX w. pod zaborami doszło do próby polityki ugodowej z carską Rosją w oparciu o realizm polityczny Romana Dmowskiego, przywódcy endecji. Swoją postawę ideolog ND próbował oprzeć o m.in. tzw. ruch neoslawistyczny, który przed wybuchem I wojny światowej objął wszystkie kraje słowiańskie. Abstrahując od wcześniejszych form XIX w. filoslawizmu

Czytaj całość »

Ostatnie numery

NR 29 – ZIMA 2023

NR 28 – LATO 2023

NR 27 – ZIMA 2022

NR 26 – LATO 2022

NR 25 – JESIEŃ 2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych