Temat numeru

„ZChN miał zbyt szeroką formułę. Znaleźli się tam ludzie o różnych celach”

Z działaczem Ligi Narodowo-Demokratycznej, byłym posłem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego – Henrykiem Klatą, rozmawiał Konrad Smuniewski. W latach PRL był pan jednym z czołowych działaczy Ligi Narodowo-Demokratycznej, jednej z pierwszych opozycyjnych wobec władzy organizacji w PRL po 1956 roku. Jak pan ocenia tę organizację z perspektywy lat?  LN-D należy postrzegać we właściwym kontekście historycznym. Październik 1956 roku to czas, kiedy dochodzi do przełomu w łonie PZPR. Władysław Gomułka, w 1948 roku odsunięty od władzy z powodu „odchylenia nacjonalistycznego”, w latach 1951-54 więziony; wraca do

Czytaj całość »

Współczesne wyzwania ekologiczne

Zagrożenia ekologiczne, jedno z kluczowych wyzwań ludzkości w XXI, pozostaje na marginesie zainteresowania idei narodowej AD 2020. W szczególności globalne ocieplenie, będące zjawiskiem najbardziej brzemiennym ze względu na przewidywane skutki, jest zbywane, lekceważone i kwestionowane.  Zastanowię się, jakie są przyczyny dość częstego sceptycyzmu nacjonalistów czy szerzej, prawicy (nie tylko w Polsce) i jakie mogą być tego skutki? Czy odważne podjęcie tych zagadnień, zwłaszcza w ich globalnym wymiarze, wykracza poza schematy zaszyte wykutej w XIX w. ideologii, skupionej na problemach

Czytaj całość »

Legiunea Arhanghelului Mihail. Nacjonalistyczno-metafizyczny wymiar rumuńskiego legionaryzmu w optyce Juliusa Evoli i Corneliu Zelea Codreanu

Niecodzienne spotkanie Wiosną 1938 roku w Bukareszcie miało miejsce zetknięcie się dwóch nieprzeciętnych osobistości. Za pośrednictwem Mircei Eliadego twarzą w twarz stanęli jeden z najważniejszych autorów jego młodości – baron Julius Evola[1] oraz człowiek, który ze sławnego w późniejszym okresie religioznawcy uczynił fanatycznego Rumuna – Kapitan Corneliu Zelea Codreanu. Ten ostatni, podówczas na czele utworzonego przez siebie i silnie zorganizowanego ruchu legionowego, przypuszczalnie niewiele wiedział o swoim gościu. Ktoś z jego kręgu, najprawdopodobniej sam Eliade, przybliżył mu sylwetkę przybysza z

Czytaj całość »

Czym jest chrześcijański transhumanizm?

Spór o transhumanizm dotyczy w swojej istocie próby odpowiedzi na pytanie, czy przeznaczeniem człowieka jest trwać niezmiennie w wyznaczonej przez prawa natury ludzkiej kondycji, czy też je przekroczyć. Transhumaniści odpowiadają oczywiście na to pytanie twierdząco wskazując, iż w wyniku bądź to ewolucji biologicznej, technologicznej, bądź też zmian społeczno-obyczajowym możliwe jest przekroczenie ludzkiej kondycji. Miałoby to odbywać się m.in. poprzez cyborgizację, przekształcenie umysłu i świadomości, zmianę płci, manipulacje genetyczne czy też odrzucenie społecznych tabu. Właśnie przełamanie tabu kulturowego ma otwierać

Czytaj całość »

Człowiek. Genetycznie Modyfikowany Organizm 

Od kilku dekad w zatrważającym tempie rośnie ilość autorytatywnych opinii o końcu religii. To proste być dziś intelektualistą głoszącym takie tezy. Niejako automatycznie zostanie ktoś taki zaakceptowany przez środowiska liberalne, a jednocześnie nie wymaga to od niego żadnych odkryć i rewolucyjnych myśli. Otwieranie przez liberałów szampana na samą myśl o końcu religii, jest w moim przekonaniu ich błędem. Nie dlatego, bym przewidywał jakieś odrodzenie wiarykatolickiej czy jakiejkolwiek innej. Na pozór wszystko wskazuje na to, że wyżej wspomniany współczesny intelektualista ma rację. Chrześcijaństwo wydaje się, jak w iście obłąkanym tańcu, popełniać

Czytaj całość »

Bezrobocie w erze maszyny-kompozytora

Wszyscy widzimy, jak rozwija się sztuczna inteligencja, chociażby poprzez rosnące możliwości translatora Google albo aplikacji typu deep fake. Coś, co kiedyś w ogóle nie przyszło nam do głowy, dziś jest zabawką dla każdego użytkownika Internetu. Rosnące możliwości aplikacji zmieniają także rzeczywistość gospodarczą, która coraz mocniej przekształca współczesny świat. Dla każdego z nas jest chyba oczywiste, że żyjemy w czasach najszybszego postępu technologicznego w historii. Chociaż czasem w mediach przebija się jakiś viralowy news o sztucznej inteligencji albo bezwarunkowym dochodzie podstawowym,

Czytaj całość »

Chińczycy jako naród nowoczesny. Geneza chińskiego nacjonalizmu

Począwszy od pierwszej połowy XIX wieku Państwo Środka staje się areną niezwykłych przemian. Czas ten, w literaturze określany mianem „stulecia upokorzeń”, był z jednej strony okresem traumatycznym, z drugiej zaś stwarzał możliwość odkrycia nieznanej dotąd prawdy o świecie; zrozumienia i dostosowania się do logiki, która już wkrótce całkowicie zdominuje sposób jego funkcjonowania.

Czytaj całość »

Skutki imigracji XXI wieku w twórczości fantastycznej na przykładzie „Requiem dla Europy” Pawła Kempczyńskiego

Imigracja europejska nie jest obecnie tematem, który bezpośrednio interesuje przeciętnego Polaka. Mieszkańcy stolicy czy innych ośrodków wielkomiejskich są nieco bliżej tego zjawiska, spotykają się z imigrantami na co dzień na uczelniach, bazarach, w zakładach pracy. Generalnie jednak szerszy zakres wiedzy o współczesnych trendach migracyjnych i aktualnych stosunkach demograficznych mają polscy emigranci lub Polacy podróżujący często na zachód.

Czytaj całość »

Ewangelia, dolary i polityka. Fundamentaliści protestanccy w Stanach Zjednoczonych

Problematyka fundamentalistycznej prawicy protestanckiej w Stanach Zjednoczonych nie należy do spraw szeroko opisywanych nad Wisłą, mimo że jej oddziaływanie na politykę amerykańską potrafi być znaczące. Udowodniła to chociażby prezydentura G. Busha, ulubieńca fundamentalistów protestanckich i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Bezkompromisowe poparcie Busha dla polityki Izraela, obrona tradycyjnych wartości czy stosunek do kary śmierci sprawiły, iż były prezydent nawet dziś cieszy się sporą sympatią religijnej prawicy protestanckiej.

Czytaj całość »

Naród „tu i teraz”

Michel Foucault zauważył, że nowoczesna biowładza polega na przesunięciu dyskursu polityczno-militarnego w kierunku dyskursu rasowo-biologicznego. Jeśli „rasę” będziemy rozumieć w kategoriach „kultury” (podobnie jak rozumiał to Roman Dmowski czy Zygmunt Balicki) to od razu narzuci nam się porównanie do endeckich koncepcji, które świadomie rezygnowały z nadmiernego wysiłku zbrojnego i politycznego na rzecz budowy biologiczno-kulturowych podstaw wspólnoty narodowej. Okazuje się, że „soft-powerowa” tradycja polityczna Narodowej Demokracji może być odczytywana przez pryzmat współczesnych koncepcji politologicznych; więcej – może być w tym

Czytaj całość »