Ukazał się 26. numer „Polityki Narodowej”

W sprzedaży jest już 26. numer „Polityki Narodowej”. Tym razem redakcja zajęła się zagadnieniami związanymi z nową lewicą.

Pismo można nabyć w:
– https://capitalbook.com.pl/
– https://nasz-sklep.net/
– salonach Empik

Pismo jest również dostępne w wersji elektronicznej:
– https://e.publico24.pl/

TEMAT NUMERU: NOWA LEWICA
– Jan Hucuł, Neoprogresywizm – nowa nowoczesność jako próba odpowiedzi na wyzwania postmodernizmu
– Miłosz Wyszkowski, Co robić? Polski ruch narodowy a postmodernizm
– Adam Szabelak, Czego nauczyć nas może nowa lewica?
– Dawid Dynarowski, Szkoła frankfurcka – zarys historii i idei
– Wszerad Kowalski, Społeczeństwo jednowymiarowe i jego alternatywy według Herberta Marcusego
– Jan Fiedorczuk, Fantomy marksizmu
– Wojciech Niedzielko, „Kto za tym wszystkim stoi”, czyli jak zdefiniować hegemona?
– Piotr Głowacki, W gąszczu wrogich pojęć. Lewica, liberalizm, postmodernizm, marksizm kulturowy
– Kacper Kita, Postmodernizm – nasz wróg?
– Adam Witczak, Nowy dyskurs przebudzenia
– Filip Adamus, Utopia autonomii jednostki: Wyzwolona kreatywność czy autorytet?

TOŻSAMOŚCIOWO
– Mikołaj Kwiatkowski, O potrzebie silnej oryginalnej formy narodowej. Maurycy Mochnacki i wybrane wątki z jego twórczości
– Jakub Siemiątkowski, Konflikt przezwyciężony? Współczesny polski nacjonalizm a dziedzictwo Józefa Piłsudskiego
– Kamil Śliwiński, Między Mussolinim a Piłsudskim. Narodowa Demokracja Pracy Kazimierza Zakrzewskiego

MIĘDZYNARODOWO
– Jakub Siemiątkowski, Powrót Międzymorza
– Damian Adamus, Wojna na Ukrainie szansą na popularyzację narodowej narracji
– Kacper Kita, Francuski obóz narodowy po wyborach prezydenckich i parlamentarnych

SPOŁECZNIE
– Konrad Bonisławski, Czy niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej nadaje się na eksport
– Patryk Okoniewski, Twórcy socjologii wobec kryzysu społecznego
– Adrian Zimny, Blok a miasto. Nie tylko o estetyce

RECENZYJNIE
– Rafał Buca, Szkoła ducha heroicznego
– Grzegorz Ulicz, Wolność przeciw liberalizmowi
– Mikołaj Kwiatkowski, Dobra wiara i myślenie życzeniowe nie zastąpią nam ochrony przyrody. Rozważania wokół książki „Mniej znaczy lepiej” Jasona Hickela
– Jakub Siemiątkowski, Barrès na miarę naszych czasów. O Éricu Zemmourze po polsku
– Grzegorz Ulicz, Powrót do Lat ołowiu
– Tomasz Szczepański, „Bibuła” po raz 20.
– Grzegorz Ulicz, Wojny minionego trzydziestolecia Pokaż mniej