Nacjonalizm wobec państwa. Ukazał się nr 28. „Polityki Narodowej”

W sprzedaży jest już 28. numer „Polityki Narodowej”. Aktualne wydanie pisma poświęcone jest państwu i szerokiemu spektrum zagadnień z nim związanych: relacjom państwo-naród, tradycjom państwowym w Polsce i innych krajach, kondycji współczesnego państwa polskiego, perspektywom jego rozwoju, narzędziom państwa w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla Polski. Oprócz tego, jak w każdym innym numerze, znajdą się też działy tematyczne: tożsamościowy, międzynarodowy, polityczny, gospodarczy

Pismo można nabyć w:
https://capitalbook.com.pl/
– https://nasz-sklep.net/
– https://propatriae.pl/
– salonach Empik

Wkrótce pismo będzie dostępne również w wersji elektronicznej.

Spis treści:

Państwo narodowe w XXI w.
TEMAT NUMERU: NACJONALIZM A PAŃSTWO

 • Jakub Siemiątkowski, Nacjonalizm wobec państwa
 • Adam Szabelak, Naród ma jedynie prawo być jako państwo
 • Konrad Bonisławski, Po co narodowi państwo, czyli o zadaniach państwa narodowego, a także o właściwym rozumieniu polityki
 • Jan Hucuł, Państwo jako idea
 • Piotr Głowacki, Państwo – między nadziejami a złudzeniami
 • Barnim Regalica, Lykidas, czyli o granicy wolności we wspólnocie
 • Wszerad Kowalski, Przekształcenia państwowości zachodnich i próba ich ekspansji na zewnątrz według Francisa Fukuyamy i Feliksa Konecznego
 • Kacper Kita, Państwo jakobińskie – mit i nieoczywiste dziedzictwo
 • Patryk Okoniewski, Teolog czy liberał. Anatomia państwa Carla Schmitta
 • Adrian Zimny, Nacjonalizm w państwie bez narodu. Polityczna mozaika Półwyspu Apenińskiego
 • Jakub Siemiątkowski, Między Dmowskim a Piłsudskim. Idea syntezy narodowo-państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Kacper Kita, Gaullizm i marzenie o syntezie narodowo-republikańskiej
 • Damian Adamus, Po pierwsze, państwo. Tradycje polityczne konfucjańskiej Azji
 • Adam Szabelak, Dezinformacja i operacje psychologiczne. Współczesne państwo wobec wojny ideologicznej

TOŻSAMOŚCIOWO

 • Odwieczny naród, czyli kiedy i jak polski chłop stał się Polakiem. Rozmowa z prof. Michałem Łuczewskim
 • Bogumił Grott, O zbudowanie siły narodowej między Rosją a Niemcami. Co mieli nam do powiedzenia Brzozowski, Dmowski, Doboszyński, Malatyński, Rybarski i Stachniuk
 • Aleksander Kowaliński, Miecz Chrobrego – zwycięski znak nasz
 • Przecław Domaradzki, Nowa typologia ludzi (esej pseudonaukowy)

SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE

 • Przemysław Dulęba, Potrzebna jest piąta teoria polityczna!
 • Przemysław Zalewski, Obrona granicy RP a przyszłe zagrożenia

MIĘDZYNARODOWO

 • Konrad Smuniewski, Tajwan, Republika Chińska, Formoza. Nowy naród czy zbuntowana prowincja

KULTURALNIE

 • Adam Kawałek, Artyści, studenci, narodowcy? Zapomniana historia wileńskich „Łukaszy”

RECENZYJNIE

 • Grzegorz Ulicz, Czy warto czytać Hobsbawma. W toku sporów o źródła narodu
 • Konrad Smuniewski, Od Ligi Polskiej po Stronnictwo Narodowe w Londynie: Encyklopedia obozu narodowego
 • Jakub Siemiątkowski, Ku nowemu ładowi. Piłsudczycy wobec faszyzmu
 • Grzegorz Ulicz, Od nazizmu do postmodernizmu
 • Bartosz Florek, Reportaż z wojny na Ukrainie