Ukazał się 27. numer „Polityki Narodowej”

W sprzedaży jest już 27. numer „Polityki Narodowej”. Tym razem redakcja czasopisma poświęciła się w nim sprawom związanym z toczoną na Ukrainie wojną. W numerze staramy się odpowiedzieć na pytanie, gdzie w tej sytuacji leży polska racja stanu. Dlatego też odnosimy się do szerokiego spektrum zagadnień – od oceny polskiej pomocy dla Kijowa, przez stosunek do kultu OUN-UPA na Ukrainie aż po ukraińską imigrację w Polsce.

Wśród autorów są m.in. prof. Bogumił Grott, dr Maciej Pieczyński, dr Michał Sadłowski, Robert Winnicki. Piszemy m.in. o stosunku młodych narodowców do Ukrainy w latach 30., o idei Międzymorza w koncepcjach współczesnych ukraińskich nacjonalistów, relacjach ukraińsko-białoruskich, sporach Ukraińców i Rosjan o dziedzictwo Rusi Kijowskiej.

Pismo można nabyć w:
– https://capitalbook.com.pl/
– https://nasz-sklep.net/
https://propatriae.pl/
– salonach Empik

Pismo jest również dostępne w wersji elektronicznej:
– https://e.publico24.pl/

TEMAT NUMERU: POLSKA I UKRAINA

– Ankieta (Damian Adamus, Bogumił Grott, Młodzież Wszechpolska, Mariusz Patey, Maciej Pieczyński, Michał Sadłowski, Tomasz Szczepański, Robert Winnicki)

– Jakub Siemiątkowski, Pomoc we własnym interesie. Polska wobec wojny na Ukrainie

– Adam Szabelak, Polska między Wschodem a Zachodem. Co z Ukrainą?

– „Zbliżenie polsko-ukraińskie stało się możliwe dzięki polskiej pomocy Ukrainie”. Rozmowa z Jurijem Mindjukiem

– Jan Hucuł, Ekonomiczne aspekty migracji – co widać, a czego nie widać?

– Zmicier Mickiewicz, Relacje białorusko-ukraińskie w trakcie rosyjskiej agresji na Ukrainę

– Szymon Wiśniewski, Chrześcijańskie fundamenty Rusi Kijowskiej, czyli kto jest jej prawowitym spadkobiercą

– Wszerad Kowalski, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe a rola dziejowa polskiego czynnika na Ukrainie 

– Adrian Zimny, Wróg, sojusznik, wasal? Ukraina w polityce Józefa Piłsudskiego

– Jakub Siemiątkowski, „Humań bądź Hadziacz”. Proukraiński zwrot wśród „młodych” ruchu narodowego

– Kamil Śliwiński, Nie ukrainofilia, lecz racja stanu. Nacjonalizm neojagielloński Włodzimierza Bączkowskiego

– Mariusz Patey, Próby współpracy polskich i ukraińskich środowisk patriotyczno-narodowych w  1945–2022

– Michał Szymański, Międzymorze jako element doktryny Ruchu Azowskiego

– Mikołaj Kwiatkowski, Ukraińskie aspiracje i tożsamość w twórczości Jurija Andruchowycza

TOŻSAMOŚCIOWO

– Damian Drozd, Mit narodowości śląskiej

– Władysław Grabski, Dziejowe znaczenie Marszałka Piłsudskiego dla Polski

– Adam Witczak, Wojna pułkownika Trinquiera

KULTURALNIE

– Adam Kawałek, Magiczna Przestrzeń – sztuka polskiego nacjonalizmu imperialnego

– Malwina Gogulska, Rosjanin kontra Rosja – państwo podziemne Głuchowskiego

MIĘDZYNARODOWO

– Rafał Buca, Relacje polsko-hiszpańskie w czasach rządów gen. Franco

– Adam Szabelak, Imigracja pozaeuropejska do Wielkiej Brytanii w latach 1945–2015. Zarys problematyki

GOSPODARCZO

– Michał Ciesielski, Czy państwo może zbankrutować? Kilka twierdzeń nowoczesnej teorii pieniądza i dyskusja z nimi

RECENZYJNIE

– Tomasz Szczepański, Eseje na koniec wieku

– Michał Ciesielski, Demony Rosji

– Bogumił Grott, O duszy Niemców

– Konrad Smuniewski, Czy Chińczycy kolonizują Polskę?

– Grzegorz Ulicz, O demokracji klasycznej i nowoczesnej

– Bartosz Florek, Degeneracja praw człowieka