Narodowy Instytut Społeczny

Uznajemy się za kontynuatorów wielkiego dziedzictwa Narodowej Demokracji i Narodowego Radykalizmu. W narodowym wysiłku społecznym, politycznym, kulturalnym i militarnym widzimy przykład do naśladowania i praktykę do konfrontacji z zastaną rzeczywistością. Nieobce są nam inspiracje czerpane z dorobku innych autorów, nacjonalistów z pozostałych obozów politycznych oraz dziedzictwa pozostałych narodów europejskich. Jednocześnie staramy się nie zamykać w kręgu gotowych rozwiązań, opracowanych dawniej. Szukamy swojej drogi rozwoju Idei Narodowej.