22 lutego, 2022

Roman Dmowski o Polakach i Polsce na tle sądów o innych narodach

            Roman Dmowski, podobnie jak i szereg innych polityków czy publicystów, formułował własne poglądy i oficjalne deklaracje na temat charakteru narodowego Polaków, a także i niektórych innych narodów, szczególnie tych, które kształtowały ówczesną rzeczywistość polityczną oraz cywilizacyjne oblicze Europy, wpływając tym samym w stopniu większym lub mniejszym na losy Polski. Od charakteru Polaków jak i kondycji cywilizacyjnej naszego kraju były bowiem w dużym stopniu uzależnione szanse na dalsze zachowanie własnej tożsamości narodowej. Później, po roku 1918 utrzymanie świeżo odzyskanej niepodległości było

Czytaj całość »

Uderzyć w Zachód

Żyjemy w czasach bezprzykładnej hegemonii Zachodu, utożsamianego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Państwo to stanowi punkt odniesienia dla liberałów w każdym zakątku świata, którzy pragną przeszczepić rozwiązania z centrum na peryferie. Zachętę stanowią zarówno ideologia jak i kwestie pragmatyczne. Do pierwszych można zaliczyć demokrację, wolność jednostki nieskrępowaną jakimikolwiek obowiązkami, a także niewidzialną rękę rynku, która ma być remedium na bolączki ludzkości. Z kolei motywacje pragmatyczne mają charakter merkantylny, bowiem za poparciem USA idą realne korzyści natury finansowej. Niebagatelne znaczenie

Czytaj całość »

Uspołecznienie państwa [1]

Nie chcę tu rozpatrywać zagadnienia teoretycznie, nie chcę stawiać definicji ani szukać ogólnych formuł pojęciowych. Zagadnienie, o które chodzi, to stosunek wzajemny państwa i inicjatywy społecznej. Myślę o tym zagadnieniu w takiej postaci, jakiej stoi ono w Polsce obecnie: po przewrocie majowym i po wyborach listopada 1930 r. Przewrót majowy odsunął od znaczenia demokrację starego typu: demokrację partii werbalnych „programów”, nieobowiązujących haseł – tworzonych nie pod kątem pracy, lecz pod katem agitacji. Otrzymał natomiast możliwości dla nowej formy współpracy

Czytaj całość »

Romanità versus italianità. Juliusa Evoli interpretacja nacjonalizmu

(…) istotą ideologii nacjonalistycznej jest traktowanie ojczyzny i narodu  jako wartości najwyższych, postrzeganie ich jako bytów mistycznych  o niemal samoistnej egzystencji oraz roszczących sobie absolutne  prawo wobec jednostki; podczas gdy tak naprawdę stanowią one zaledwie  rozerwane i bezkształtne rzeczywistości, albowiem negują  każdą prawdziwą hierarchiczną zasadę, jak również każdy symbol  bądź upoważnienie transcendentnego autorytetu. Julius Evola Renesans nacjonalizmu Wydawać by się mogło, iż w erze nieustannie postępujących procesów globalizacyjnych oraz nasilającego się konsumpcjonizmu, coraz bardziej w zapomnienie odchodzić będą wartości czy

Czytaj całość »

Eksperyment neoslawistyczny endecji i jego irredentystyczna krytyka

            W Polsce pod zaborami na początku XX w. pod zaborami doszło do próby polityki ugodowej z carską Rosją w oparciu o realizm polityczny Romana Dmowskiego, przywódcy endecji. Swoją postawę ideolog ND próbował oprzeć o m.in. tzw. ruch neoslawistyczny, który przed wybuchem I wojny światowej objął wszystkie kraje słowiańskie. Abstrahując od wcześniejszych form XIX w. filoslawizmu w Polsce możemy przyjąć, że nowy filoslawizm (raczej polityczny niż kulturowy), który Dmowski wprowadził do programu swej partii, swoją merytoryczną zapowiedź uzyskał w powstałym

Czytaj całość »

Wstęp do Brzozowskiego

Co jakiś czas kolejne pokolenia odkrywają na nowo twórczość Stanisława Brzozowskiego. Dla lewicy jest on przenikliwym interpretatorem marksizmu i jednym z najzdolniejszych, a zarazem najbardziej zapomnianych pisarzy polskiej nowoczesności. Prawica na autora „Legendy Młodej Polski” patrzy przede wszystkim przez pryzmat oryginalnie pojmowanego nacjonalizmu oraz konwersji na katolicyzm, której dokonał pod koniec życia. Czasami można odnieść wrażenie, że niemal każdy z Brzozowskiego może „wziąć” coś dla siebie. Czy aby na pewno? Faktem jest, że rozważania twórcy koncepcji filozofii pracy nieustannie

Czytaj całość »