Polityka Narodowa nr 29

SPIS TREŚCI

Nacjonalizm laicki czy katolicki

TEMAT NUMERU

Ankieta: Bogumił Grott, Tomasz Szczepański, Krzysztof Niewiadomski, Piotr Głowacki, Paweł Chmielewski 

Adam Szabelak, Idea narodowa a religia. Świecki nacjonalizm w służbie Kościoła?  

Jakub Siemiątkowski, Refleksje nad aktualnością syntezy narodowo-katolickiej 

Wojciech Niedzielko, Dylematy chrześcijańskiego nacjonalizmu  

Jan Fiedorczuk, Porządek uniwersalny a narodowy: nieprzekraczalny spór czy naturalna kohabitacja?

Malwina Gogulska, Rzymski katolik-narodowiec – wczoraj i dziś 

Michał Ciesielski, Ludzka gospodarka to stabilność ekonomiczna 

Łukasz Walczak, Postępująca laicyzacja, czyli analiza raportu „Kościół w Polsce 2023”

SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE

Marcin Osowski, Przemoc fizyczna jako instrument walki politycznej: terceryzm

Jan Hucuł, Fanatyk z wyboru  

Przemysław Zalewski, Synergia środowiska zmilitaryzowanego i wojskowego a rosyjskie działania podprogowe   

TOŻSAMOŚCIOWO

Dawid Dynarowski, Rzecz o prawomocności władzy  

Krzysztof Arton, Hannah Arendt wobec istoty totalitaryzmu  

Krzysztof Głowacki, Andrzej Małkowski – założyciel harcerstwa i zwiadowca niepodległości 

MIĘDZYNARODOWO

Rafał Buca, Falanga bez José Antonio Primo de Rivery – kontynuacja czy karykatura?

Michał Kowalczyk, Jobbik: od partii narodowej do politycznego upadku 

KULTURALNIE

Adam Kawałek, Kultura albo narodowy zgon 

Tymon Kosiorowski, W drodze do Emaus 

RECENZYJNIE

Paweł Bielawski, Powrót do Stachniuka

Tomasz Szczepański, Środowiska narodowe okiem demoliberalnego dziennikarza

Grzegorz Ulicz, Mosdorf odkryty na nowo

Jakub Siemiątkowski, Giorgia Meloni i jej droga do władzy