Polityka Narodowa nr 28

SPIS TREŚCI:

Państwo narodowe w XXI w.

TEMAT NUMERU: NACJONALIZM A PAŃSTWO

Jakub Siemiątkowski, Nacjonalizm wobec państwa

Adam Szabelak, Naród ma jedynie prawo być jako państwo

Konrad Bonisławski, Po co narodowi państwo, czyli o zadaniach państwa narodowego, a także o właściwym rozumieniu polityki

Jan Hucuł, Państwo jako idea

Piotr Głowacki, Państwo – między nadziejami a złudzeniami

Barnim Regalica, Lykidas, czyli o granicy wolności we wspólnocie

Wszerad Kowalski, Przekształcenia państwowości zachodnich i próba ich ekspansji na zewnątrz według Francisa Fukuyamy i Feliksa Konecznego

Kacper Kita, Państwo jakobińskie – mit i nieoczywiste dziedzictwo

Patryk Okoniewski, Teolog czy liberał. Anatomia państwa Carla Schmitta

Adrian Zimny, Nacjonalizm w państwie bez narodu. Polityczna mozaika Półwyspu Apenińskiego

Jakub Siemiątkowski, Między Dmowskim a Piłsudskim. Idea syntezy narodowo-państwowej w dwudziestoleciu międzywojennym

Kacper Kita, Gaullizm i marzenie o syntezie narodowo-republikańskiej

Damian Adamus, Po pierwsze, państwo. Tradycje polityczne konfucjańskiej Azji

Adam Szabelak, Dezinformacja i operacje psychologiczne. Współczesne państwo wobec wojny ideologicznej

TOŻSAMOŚCIOWO

Odwieczny naród, czyli kiedy i jak polski chłop stał się Polakiem. Rozmowa z prof. Michałem Łuczewskim

Bogumił Grott, O zbudowanie siły narodowej między Rosją a Niemcami. Co mieli nam do powiedzenia Brzozowski, Dmowski, Doboszyński, Malatyński, Rybarski i Stachniuk

Aleksander Kowaliński, Miecz Chrobrego – zwycięski znak nasz

Przecław Domaradzki, Nowa typologia ludzi (esej pseudonaukowy)

SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE

Przemysław Dulęba, Potrzebna jest piąta teoria polityczna!

Przemysław Zalewski, Obrona granicy RP a przyszłe zagrożenia

MIĘDZYNARODOWO

Konrad Smuniewski, Tajwan, Republika Chińska, Formoza. Nowy naród czy zbuntowana prowincja

KULTURALNIE

Adam Kawałek, Artyści, studenci, narodowcy? Zapomniana historia wileńskich „Łukaszy”

RECENZYJNIE

Grzegorz Ulicz, Czy warto czytać Hobsbawma. W toku sporów o źródła narodu

Konrad Smuniewski, Od Ligi Polskiej po Stronnictwo Narodowe w Londynie: Encyklopedia obozu narodowego

Jakub Siemiątkowski, Ku nowemu ładowi. Piłsudczycy wobec faszyzmu

Grzegorz Ulicz, Od nazizmu do postmodernizmuBartosz Florek, Reportaż z wojny na Ukrainie