Polityka Narodowa nr 26

TEMAT NUMERU: NOWA LEWICA

 • Jan Hucuł, Neoprogresywizm – nowa nowoczesność jako próba odpowiedzi na wyzwania postmodernizmu
 • Miłosz Wyszkowski, Co robić? Polski ruch narodowy a postmodernizm
 • Adam Szabelak, Czego nauczyć nas może nowa lewica?
 • Dawid Dynarowski, Szkoła frankfurcka – zarys historii i idei
 • Wszerad Kowalski, Społeczeństwo jednowymiarowe i jego alternatywy według Herberta Marcusego
 • Jan Fiedorczuk, Fantomy marksizmu
 • Wojciech Niedzielko, „Kto za tym wszystkim stoi”, czyli jak zdefiniować hegemona?
 • Piotr Głowacki, W gąszczu wrogich pojęć. Lewica, liberalizm, postmodernizm, marksizm kulturowy
 • Kacper Kita, Postmodernizm – nasz wróg?
 • Adam Witczak, Nowy dyskurs przebudzenia
 • Filip Adamus, Utopia autonomii jednostki: Wyzwolona kreatywność czy autorytet?


TOŻSAMOŚCIOWO

 • Mikołaj Kwiatkowski, O potrzebie silnej oryginalnej formy narodowej. Maurycy Mochnacki i wybrane wątki z jego twórczości
 • Jakub Siemiątkowski, Konflikt przezwyciężony? Współczesny polski nacjonalizm a dziedzictwo Józefa Piłsudskiego
 • Kamil Śliwiński, Między Mussolinim a Piłsudskim. Narodowa Demokracja Pracy Kazimierza Zakrzewskiego

MIĘDZYNARODOWO

 • Jakub Siemiątkowski, Powrót Międzymorza
 • Damian Adamus, Wojna na Ukrainie szansą na popularyzację narodowej narracji
 • Kacper Kita, Francuski obóz narodowy po wyborach prezydenckich i parlamentarnych

SPOŁECZNIE

 • Konrad Bonisławski, Czy niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej nadaje się na eksport
 • Patryk Okoniewski, Twórcy socjologii wobec kryzysu społecznego
 • Adrian Zimny, Blok a miasto. Nie tylko o estetyce

RECENZYJNIE

 • Rafał Buca, Szkoła ducha heroicznego
 • Grzegorz Ulicz, Wolność przeciw liberalizmowi
 • Mikołaj Kwiatkowski, Dobra wiara i myślenie życzeniowe nie zastąpią nam ochrony przyrody. Rozważania wokół książki „Mniej znaczy lepiej” Jasona Hickela
 • Jakub Siemiątkowski, Barrès na miarę naszych czasów. O Éricu Zemmourze po polsku
 • Grzegorz Ulicz, Powrót do Lat ołowiu
 • Tomasz Szczepański, „Bibuła” po raz 20.
 • Grzegorz Ulicz, Wojny minionego trzydziestolecia Pokaż mniej