Polityka Narodowa nr 25

TEMAT NUMERU: ZMIERZCH HEGEMONA?

Jakub Siemiątkowski – Od narodu WASP-ów do narodu BLM, czyli jak kształtowała się amerykańska tożsamość

Adam Danek – O amerykańskim federalizmie inaczej

Kacper Kita – Dekonstrukcja Ameryki

Adrian Zimny – Amerykańska prawica inspiracją dla Europy?

Damian Adamus – Rywalizacja USA – Chiny. Co zadecyduje o jej wyniku?

Kacper Kita – Koniec amerykańskiego mitu a sprawa polska

Patryk Okoniewski – Żelazna kopuła dolarów

Michał Nowak – Destabilizacja poprzez stabilizację. Bilans polityki Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie

Adam Szabelak – Ekspansja wpływów USA na obszarze postradzieckim: Rosyjska perspektywa

Szymon Wiśniewski – Od Ukrainy po Wenezuelę – amerykańsko-rosyjska rywalizacja na światowej szachownicy


MIĘDZYNARODOWO

Wiesław Bator, Socjoetniczne i historyczne inspiracje polityki Viktora Orbána. Część II

Rafał Buca, Franco i Kościół katolicki – od przyjaźni do nieodwzajemnionej miłości


TOŻSAMOŚCIOWO

Krzysztof Arton, Ewolucja poglądów Stanisława Brzozowskiego na katolicyzm

Wszerad Kowalski, Endecja a niemiecki rasizm. Przypadek Karola Stojanowskiego

Czy młodzi endecy byli nacjonalistami? Rozmowa z prof. Bogumiłem Grottem

Wojciech Niedzielko, Pamflet postendecki

Jan Hucuł, O co właściwie nam chodzi Rozważania nad celami i wyzwaniami nacjonalizmu w XXI w.

Krzysztof Arton, Myśl społeczno-polityczna Karola Marksa w interpretacji Erica Voegelina


SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE

Adam Szabelak, Święta trójca współczesności

Tomasz Szczepański, Koncepcja Międzymorza w programie i praktyce politycznej Konfederacji Polski Niepodległej w latach 1989–1997


KULTURALNIE

Malwina Gogulska, Stopnie ,,wtajemniczenia” patriotycznego, czyli dlaczego krytyka romantyzmu jest niewychowawcza

Malwina Gogulska, Herbert i Miłosz – spór o narodowy honor


RECENZYJNIE

Adam Namięta, Bezlitosny ciężar ładu, niszczący żar chaosu. Zamiatin i My, współcześni

Grzegorz Ulicz, Co czyta Jarosław Kaczyński, czyli kolejna książka Bartosiaka

Bogumił Grott, Drugi front współczesnych relacji polsko-niemieckich

Konrad Smuniewski, Mao – historia nieznana

Grzegorz Ulicz, Między Hitlerem a Stalinem. Jak oceniać politykę zagraniczną sanacji

Konrad Smuniewski, Słownik biograficzny działaczy narodowych

Jakub Siemiątkowski, Maurras – nacjonalista nietypowy