Polityka Narodowa nr 23

TEMAT NUMERU: 30 LAT III RP

Ankieta: Tomasz Szczepański, Adam Danek, Mariusz Patey, Bartłomiej Radziejewski

Adam Szabelak, Patologia transformacji

Michał Szymański, Negatywne aspekty przemian społeczno-kulturowych w Polsce w latach 1989-2019

Grzegorz Ćwik, Utracona wspólnotowość

Adrian Zimny, Grzech założycielski polityki zagranicznej III RP

Wioletta Ostapkiewicz, Blaski i cienie sojuszu z USA

Damian Adamus, Stracone trzydziestolecie. Stosunki Polski z krajami Azji Wschodniej po 1989 r.

Konrad Bonisławski, III RP – partie, ludzie, idee

Wywiad z działaczem Ligi Narodowo-Demokratycznej i b. posłem ZCHN Henrykiem Klatą

Wywiad z posłem RN, b. prezesem MW, b. posłem LPR Krzysztofem Bosakiem

MIĘDZYNARODOWO

Szymon Wiśniewski, Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku

Marek Kubiński, Rosyjski ruch wyzwoleńczy – poza komunizmem i antykomunizmem

Bogumił Grott, Nasz interes narodowy wobec faktu funkcjonowania ukraińskiego nacjonalizmu

Piotr Ilnicki, Wojna o niepodległość Czeczenii

Michał Nowak, Kasem Sulejmani – architekt irańskiej polityki na Bliskim Wschodzie

Ronald Lasecki, Argentyńska szkoła geopolityki

POLITYCZNIE I SPOŁECZNIE

Ernest Korus, O możliwym rozwoju kierunku reformy Senatu w myśli „Nowego Porządku”

„Najważniejszym wyzwaniem jest stworzenie merytorycznej alternatywy dla liberalizmu”. Wywiad z prezesem MW Ziemowitem Przebitkowskim

Patryk Okoniewski, Domy dziecka. 30 lat zmagań o normalne życie

TOŻSAMOŚCIOWO

Dawid Dynarowski, Uderzyć w Zachód

Wszerad Kowalski, René Guénon wobec chrześcijaństwa i kryzysu Zachodu

Stanisław Brzozowski, Legenda Młodej Polski (fragm.)

Miłosz Chyba, O korporacjach akademickich w Polsce i nie tylko – rzecz o historii i współczesnej działalności

Tomasz Dorosz, Obóz Wszechpolski, czyli o narodowcach na Górnym Śląsku

Arkadiusz Jabłoński, Zapomniana rola ruchu nacjonalistycznego

KULTURALNIE

Magnus, Burdel we wsi Warszawa

RECENZYJNIE

Adam Leszczyński, Cóż wspólnego Atenom i Jerozolimie?

Adam Leszczyński, Szkic przemyśleń o Europie

Rafał Buca, Brasillach i Rex

Grzegorz Ulicz, Koniec Europy, jaką znamy

Konrad Smuniewski, Religia polityczna nowej lewicy

Jakub Siemiątkowski, Emisariusz Niepodległej

Tomasz Szczepański, Związkowiec, opozycjonista, emigrant. Opowieść o Pawle Wielechowskim

Tomasz Bohusz, Chaos i podporządkowanie – o pierwszych rządach III RP

Adam, Szabelak, Nieautoryzowana biografia polskiego kapitalizmu

Bogumił Grott, Zwijanie polskości. Książka, którą każdy narodowiec powinien przeczytać

Grzegorz Ulicz, Tragizm politycznego realizmu