Polityka Narodowa nr 21

Przyjaciel czy wróg? –7

TEMAT NUMERU: ŻYDZI – NOWE SPOJRZENIE

Tomasz Bohusz, Antysemityzm endecji. Dziedzictwo czy obciążenie? – 10

Adrian Zimny, W poszukiwaniu utraconych szans. O stosunkach polsko-izraelskich od 1948 roku do dziś –19

Michał Nowak, Źródła i fundamenty syjonizmu –29

Sławomir Wełniński, Organizacje żydowskie na ziemiach polskich do czasu II wojny światowej – 36

Arkadiusz Soltysik, Bejtar. Rzecz o żydowskich narodowych radykałach – 50

Przemysław Dulęba, Machabeusze i świt żydowskiej państwowości – 56

Wioletta Ostapkiewicz, Siły Obronne Izraela – 65

Michał Nowak, Izrael a wojna w Syrii – 79

Najpotężniejsze lobby. Wywiad z Michałem Krupą – 90

Adam Szabelak, Kim jest Jonny Daniels? – 95

Patryk Okoniewski, Czym jest kultura krytyki Kevina MacDonalda? – 114

Marek Rostkowski, Forma mentis iudaeorum. Zagadnienie antysemityzmu w myśli Juliusa Evoli – 121

TOŻSAMOŚCIOWO:

Dawid Dynarowski, Filozofia platońska i jej współczesna recepcja – 140

Wojciech Niedzielko, Wstęp do Brzozowskiego – 149

Jakub Siemiatkowski, Piłsudski. Życie i mit – 168

Kamil Śliwiński, Dwie drogi. Działalność ONR-ABC i RNR-Falanga – 209

Piotr Baliński, Zapomniane dziedzictwo. Czyli Pawlikowski dał nam przykład jak przyrodę chronić mamy – 231

Sławomir Wełniński, Religia w służbie ekologii – 240

s. Michaela Pawlik, Rudolf Steiner i szkoły w jego duchu – 246

Karol Gracz, Naród, prawo, peryferyjność – 274

Witold Malinowski, Wyzwanie podmiotowości i walka o uznanie – 280

SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE:

Zdzislaw Stahl, Listy polityczne (fragm.) – 286

Tomasz Szczepański, Powstanie i działalność Towarzystwa „Pomost” oraz pisma „Miedzymorze” (1986–1990) – 292

MIĘDZYNARODOWO:

Szymon Wiśniewski, U źródeł rosyjskiego mesjanizmu. Koncepcja „Moskwy –Trzeciego Rzymu” – 317

Tomasz Kosinski, „Germanami byliśmy, Niemcami jesteśmy, Europejczykami będziemy”. Arthur Moeller van den Bruck – życie i myśl polityczna konserwatywnego rewolucjonisty – 324

Piotr Ilnicki, „Wolnos calbo smierc”. Walka generała „Dražy” Mihailovicia i czetników – 329

„Wszystko, co uznajemy za amerykańskie, ma korzenie w Europie” – 340

Pawel Lizoń, Reportaż z podróży do RPA i rozmowy z Januszem Walusiem – 344

Michał Szymański, Wojna o pamięć. Krótka historia cenzury antyfrankistowskiej w Hiszpanii – 352

Ronald Lasecki, Jair Bolsonaro na tle tradycji politycznych Brazylii – 359

KULTURALNIE:

Paula Magiera, Zapomniany dorobek pisma „Prosto z mostu” – 376

Łukasz Jabłoński, Pomiędzy starym a nowym. Antyczne tradycje w II Imperium – 407

RECENZYJNIE:

Krzysztof Arton, Stworzyć człowieka. O istocie totalitaryzmu – 416

Grzegorz Ulicz, Reportaż z podrózy po Italii – 418

Jakub Siemiątkowski, Śladem wilczym – 421

Justyn Święcicki, Filozofia czynu na nowo – 424

Jakub Siemiątkowski, Sąd nad Zychowiczem – 427

Justyn Swięcicki, Opus Magnum Aleksandra Dugina – 433

Damian Adamus, Świt nowego supermocarstwa – 437

Tomasz Szczepański, Rozmówki polsko-górnołużyckie – 443

Konrad Smuniewski, Biblia, Żydzi, Polacy. Rozmowy z ks. Chrostowskim – 445

Grzegorz Ulicz, Słowianski ruch Zadruga – 449

Teczki współpracowników – 456