Polityka Narodowa nr 19

DANE TECHNICZNE

Liczba stron: 370
Okładka: miękka
Format: B5
ISBN: 9771899434603
Wydawnictwo: Narodowy Instytut Społeczny
Rok wydania: 2018

SPIS TREŚCI:

Białoruś. Potencjalny sojusznik? – 7

Temat numeru: Białoruś – Co z Białorusią?

Ankieta (dr Tomasz Szczepański , dr Mariusz Patey, Karol Kaźmierczak, Piotr Głowacki) – 9

Jakub Siemiątkowski – Polska i Białoruś. Wspólnota interesów i tożsamości – 46

dr Mariusz Patey – Republika Białorusi. niespełniona nadzieja polskiej polityki wschodniej – 68

Źmicier Mickiewicz – Perspektywy współpracy Polski i Białorusi w dziedzinie przemysłu obronnego – 75

„Zbliżenie Polski i Białorusi cały czas jest możliwe”. Wywiad z Aleksandrem Stralcov-Karwackim – rozmawia Jakub Siemiątkowski – 82

Jakub Siemiątkowski – Białoruska tożsamość narodowa. Rys historyczny i perspektywy przyszłości – 89

„Bez mocnego mitu narodowego nie ma niepodległego państwa, które umie dać odpowiedź na wyzwania globalizmu. Mińsk zaczyna to rozumieć”. Wywiad ze Źmicierem Mickiewiczem – rozmawia Jakub Siemiątkowski – 113

„Mińsk rozpoczął miękką białorutenizację”. Wywiad z prof. Olegiem Łatyszonkiem – rozmawia Bartłomiej Sokołowski –  122

Sławomir Wełniński – Zmiany struktury etnicznej na Białorusi od początku XX wieku do czasów najnowszych – 137

Szymon Wiśniewski – Czy Białoruś jest skazana na Rosję? – 154

Konrad Bonisławski – Aleksander Łukaszenka. Pierwszy demokratyczny prezydent Białorusi – 163

Na Białorusi tożsamość narodowa została już ukształtowana i jest ona inna pod każdym względem od polskiej i rosyjskiej”. Wywiad z prof. Eugeniuszem Mironowiczem – rozmawia Bartłomiej Sokołowski  – 168

Kamil Michaluk – Od męczeństwa po trudną codzienność. Kościół katolicki na Białorusi – 174

Mateusz Pietruczuk – Białoruś widziana z chodnika – 185

Tożsamościowo

Paweł Bielawski – Kultura – Edukacja – Rozwój. Rewolucja kulturowa podług kulturalizmu Jana Stachniuka  – 197

Dawid Dynarowski – Percepcja terminu cywilizacja w książce Samuela Phillipsa Huntingtona „Zderzenie cywilizacji” – 205

GG – Dlaczego protestantyzm nie jest rozwiązaniem? – 212

Piotr Baliński – Przyroda zakładnikiem ideologii – 218

dr hab. Jarosław Tomasiewicz – Muzułmanie w obronie Rzeczypospolitej. Dzieje Tatarów polskich – 225

Międzynarodowo

Patryk Ignaszczak – Niemieccy „wypędzeni” a stosunki polityczno-społeczne w RFN  – 236

Ronald Lasecki – Ojcowie geopolityki ukraińskiej – 244

Witold Jan Dobrowolski – Rodezyjczycy nigdy nie zginą! – 259

Damian Adamus – Nacjonalista w Chinach. Kilka słów o podróży do Państwa Środka – 273

Kulturalnie

Łukasz Marek Moczydłowski – Czas Apokalipsy – 280

Mikołaj Kwiatkowski – Współczesna Rosja oczami Zachara Prilepina – 284

Michał Szymański – Nacjonalizm, katolicyzm i popkultura. Fenomen Marko Perkovicia „Thompsona”  – 290

Recenzyjnie

Patryk Okoniewski – W przededniu międzyplanetarnej partyzantki. Powrót Carla Schmitta – 300

dr hab. Jarosław Tomasiewicz – Powrót proroka? – 304

Jakub Siemiątkowski – Bolesław Wielki? – 312

Nikodem Bernaciak – Królestwo to więcej niż król. Inspiracje trylogii piastowskiej Elżbiety Cherezińskiej – 316

Grzegorz Ćwik – Ziemkiewicz vs. Piłsudski  – 322

Marian Biały – Zgiełk czasu, milczenie sumienia – 331

dr Tomasz Szczepański – Monografia białoruskiego ruchu niepodległościowego – 336

Jakub Siemiątkowski – Międzymorze Chodakiewicza – 339

Jakub Siemiątkowski – Rosjanin bratem czy wrogiem? – 343

Piotr Głowacki – Car i Matylda – 347

Konrad Smuniewski – Zanim powstało Prawo i Sprawiedliwość – 349

Piotr Głowacki Nowy nacjonalizm, stare pomysły – 352

Witold Dobrowolski  – Żołnierze fortuny na frontach Afryki – 355

Teczki współpracowników – 357