Polityka Narodowa nr 14

Narodowcy o Kościele 5

TEMAT NUMERU: TRADYCJA – NARÓD – PAŃSTWO – KOŚCIÓŁ

Ankieta 7

Rafał Łętocha, Świeccy katolicy mają dystans do katolickiej nauki społecznej 8

Maciej Migus, Kościół musi być dla młodych ludzi nadzieją i ucieczką od zła i słabości 18

Tomasz Pałasz, Wiara musi przenikać każdy aspekt życia 25

Artur Zawisza, Kościół w Polsce zdenacjonalizował się 32

Niezbędnik narodowca – Ruch Narodowy a religia i Kościół katolicki 38

Niezbędnik narodowca – Katolicka Nauka Społeczna 43

Ruch Narodowy ma program zgodny z nauczaniem Kościoła. Wywiad z Robertem Winnickim – Konrad Bonisławski 52

Piotr Głowacki, O strukturach grzechu, czyli po co katolikowi państwo 66

Sławomir Wełniński, Remedium na kryzys wiary? Rola Bractwa Kapłańskiego Piusa X w odbudowaniu autorytetu Kościoła 73

Paweł Mazur, Od nacjonalizmu chrześcijańskiego do katolickiego totalizmu 85

Żaneta Bonisławska, Opętanie – zagrożenie człowieka współczesnego 99

Maurycy Mietelski, Europejskie ruchy narodowe wobec religii 112

Michał Kowalczyk, Idea „Bicza Bożego” w nacjonalizmie węgierskim 118

INNY WSCHÓD

Walczymy o równość narodów tworzących Rosję . Wywiad z Rusłanem Minnullinem, aktywistą tatarskiego ruchu bułgarskiego – Konrad Bonisławski 123

Mateusz Pietruczuk, Szare życie w Wilnie okiem Koroniarza 128

TOŻSAMOŚCIOWO

Jakub Siemiątkowski, Nacjonalizm etniczny 139

Jacek Smolar, Czynniki osłabiające Polskę według Dmowskiego 157

Michał Kowalczyk, Maurycy Mochnacki. Narodowy wizjoner? 180

Władysław Konopczyński, Partyjność i bezpartyjność 187

SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE

Andrzej Bieda, Czy pobór wróci? 201

Jakub Kalus, Czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości 211

Konrad Bonisławski, Działalność formacyjna w Młodzieży Wszechpolskiej a „Polityka Narodowa” 232

GOSPODARCZO

Szymon Adamik, Protekcjonizm ekonomiczny w praktyce. Dzieło i myśl Friedricha Lista 240

Paweł Kabicz, Ideologia ponad faktami, czyli reformy gospodarcze według Międzynarodowego Funduszu Walutowego 251

EUROPEJSKIE RUCHY NARODOWE

Panskandynawizm ma długą tradycję polityczną . Wywiad z Patrikiem Forsenem, liderem Nordisk Ungdom – Michał Kowalczyk 255

Maurycy Mietelski, Daniel Landa – ostoja czeskiego patriotyzmu 259

MIĘDZYNARODOWO

Balazs Szabo, Fałszywa legenda Fideszu 263

Michał Kowalczyk, Estońskie odrodzenie narodowe. 275

Adrian Bartoś, Konflikt o Górski Karabach 291

Jarosław Tomasiewicz, U źródeł nacjonalizmu indyjskiego: Rashtriya Swayamsevak Sangh 299

RECENZYJNIE

Jakub Siemiątkowski, Komuna Paryska 1871 306

Andrzej Pogłódek, O islamie we współczesnych konstytucjach 311

Teczki współpracowników 316