Polityka Narodowa nr 15

„Śmierć czy odrodzenie Europy?” – 5

TEMAT NUMERU: EUROPA PRZYSZŁOŚCI

Jakub Siemiątkowski, „Patriotyzm europejski?” – 9

Mateusz Musiał, „Amerykanizacja – droga do upadku Europy” – 25

Michał Szymański, „Imperium Europejskie, czyli ideowe i ustrojowe wizje integracji europejskiej według radykalnej prawicy” – 39

Konrad Majka, „Zjednoczenie Europy według José Ortegi y Gasseta” – 48

Mikołaj Kamiński, „Europejska diagnoza” – 52

Konrad Bonisławski, „Integracja europejska po upadku Unii Europejskiej” – 60

Łukasz Walczak, „Przyszłość unijnej strategii energetycznej” – 67

Łukasz Moczydłowski, „Nacjonalizm krytyczny” – 75

Konrad Bonisławski, Jakub Kalus, „Europa stu flag. Perspektywy na przyszłość” – 80

TOŻSAMOŚCIOWO

„Całe życie w ruchu narodowym”. Wywiad z Tadeuszem Radwanem – rozmawia Przemysław Kołtun – 106

Patryk Okoniewski, „Poza Lewiatanem, czyli Europa, anarchia i mit” – 123

Jarosław Tomasiewicz, „Monarchomachowie – boży wojownicy” – 132

Roch Witczak, „Rozważania o przemocy politycznej” – 140

SPOŁECZNIE I POLITYCZNIE

„Gdybym nie wierzył, że Polska kiedyś znów będzie wielka, nie traciłbym czasu na działania w tym kierunku”. Wywiad z Adamem Andruszkiewiczem, prezesem Młodzieży Wszechpolskiej i posłem klubu Kukiz’15 – rozmawia Jakub Siemiątkowski – 148

„Od grupy przyjaciół do nowoczesnej organizacji społecznej”. Wywiad z Jackiem Lanusznym z organizacji „Duma i Nowoczesność”, prezesem okręgu śląskiego Ruchu Narodowego – rozmawia Jakub Kalus – 155

MIĘDZYNARODOWO

Sławomir Wełniński, „Nowe Państwo Salazara” – 161

Przemysław Dulęba, „Duch Bretanii” – 171

Dariusz Kancerek, „Czarny Front Otto Strassera” – 175

Michał Kowalczyk, „Gyula Gömbös – węgierski premier i przywódca nacjonalistów w okresie międzywojennym” – 179

Balázs Szabó, „Węgierscy nacjonaliści przeciwko przestępcom. Reportaż z cygańskiej wioski” – 189

INNY WSCHÓD

„Zamiast nawoływać do zemsty za Wołyń, trzeba stawiać Ukraińcom konkretne wymagania”. Wywiad z Jerzym Wójcickim, redaktorem naczelnym ukazującego się w Winnicy pisma „Słowo Polskie” i prezesem Stowarzyszenia Polonijnego „Kresowiacy” – rozmawia Witold Dobrowolski – 194

Paweł Mazur, „Bałtycka Awangarda Rosyjskiego Sprzeciwu – nacjonaliści wymykający się schematom” – 200

RECENZYJNIE

Witold Dobrowolski, Michał Nowak, „Przegląd publikacji o Państwie Islamskim” – 211

Michał Nowak, „Syria. Porażka strategii Zachodu” – 218

Michał Nowak, „Śmierć Europy w powieści Michela Houellebecqa” – 221

Konrad Bonisławski, „Uniwersalna przypowieść o pewnej prawidłowości” – 224

Tomasz Szczepański, „Pomiędzy Młodzieżą Wszechpolską a Zadrugą. Powrót konspiracyjnej książki” – 227

Jakub Siemiątkowski, „Święte szaleństwo, czyli źródła nacjonalizmu” – 230

Jakub Siemiątkowski, „Encyklopedia rewolucji francuskiej?” – 234

Konrad Majka, „Nacjonalizm w Państwie Środka” – 238

Jakub Siemiątkowski, „Krytyka modernizmu w architekturze. Podręcznik budowania wspólnoty miejskiej” – 241

Jakub Siemiątkowski, „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe na dużym ekranie” – 245

TECZKI WSPÓŁPRACOWNIKÓW – 249